VISIE, MISSIE OF LIEVER: MERKIDENTITEIT?

dfb63d_ce83217b120b42919ff4da4b16cafbc5~mv2

Visie en missie: de basis

Goede public relations en externe communicatie valt of staat met de basis, je uitgangspunt. Dikwijls bestaat er verwarring over de precieze betekenis van de woorden visie en missie, die daarom nogal eens door elkaar gebruikt worden. Bijgevolg zijn ze vaak ongeïnspireerd, verwarrend of overdreven lang, waardoor ze zielloos overkomen en niet echt blijven hangen.

Technisch gezien moeten visie en missie gescheiden worden, maar ze dienen wel aan elkaar gerelateerd te zijn. Net zoals strategie en tactiek: strategie is wat een organisatie wil bereiken, tactiek is de wijze waarop zij dit doet.

Visie:

Een visie moet toekomstgericht zijn, startend vanuit het nu, maar met de blik vér vooruit. Zij moet definiëren wat jouw organisatie in de verre toekomst wil bereiken, zeg over een jaar of 10, 15 of nog langer. Een beeld schetsen van die toekomst. Mensen aantrekken, tot de verbeelding spreken en interesse wekken. Een goede visie helpt werknemers of stakeholders te begrijpen waartoe hun dagelijkse activiteiten leiden op de lange termijn. De oorspronkelijke visie van Microsoft toonde in eenvoudige en duidelijke bewoordingen de ambities van het bedrijf: ‘Een computer op elk bureau en in elk huis’.

Het opstellen van een goede visie vergt tijd en aandacht. Drie essentiële zaken staan daarbij voorop:

1. Zorg dat een visie beklijft. Dit betekent: houd haar simpel.

2. Overdrijf niet. Een waslijst van alles waar jouw organisatie voor staat of wil staan, doet de leesbaarheid en kracht van je visie volledig teniet.

3. Gebruik ‘normale’, voor iedereen begrijpelijke, taal. Elke organisatie kent haar eigen branche-specifieke termen en acroniemen. Vermijd deze en gebruik woorden die ook voor een ‘leek’ duidelijk zijn.

Missie:

Een missie gaat over het hier en nu. Ze beschrijft het heden en het doel waar je je op dit moment op richt. Idealiter zou je missie, rechtstreeks, dan wel impliciet, vier vragen moeten beantwoorden: wat doen we?, hoe doen we dat? en voor wie? De vierde, in missies vaak niet beantwoordde vraag is: waaromdoen we dat?

Het begrijpen van de missie geeft medewerkers, stakeholders en anderen zicht op de rol die zij spelen bij het bereiken ervan, in combinatie met hun perspectief voor de toekomst.

Maar wat ons betreft blijven de meeste Visies en Missies intern. En treed je met je merkidentiteit naar buiten.

Merkidentiteit

Bedrijven in dezelfde branche vertellen vaak in ongeveer dezelfde bewoordingen over zichzelf. Kijk maar eens wat een paar van jouw concurrenten op hun website bij “Over ons” of “Over ons bedrijf” hebben geschreven. En vergelijk die eens met de introductie van jouw bedrijf. Onderscheidt die zich van de rest? Zou een prospect op basis daarvan voor jouw bedrijf kiezen? Als je het niet vertelt…..

In communicatie voor B2B merken draait het voornamelijk om harde feiten en droge cijfers. Maar wat als die bij vergelijkbare bedrijven zo ongeveer gelijk zijn; waar baseer je je keuze dan op? Juist. Op je oude vertrouwde onderbuikgevoel. Het voelt beter of er is een betere “klik” met de mensen van dat bedrijf.

Mensen werken graag met mensen die met een oprechte drive hun werk doen. Waarvan je zeker weet dat ze “staan” voor hun klanten en hun producten. Het mooie is dat vrijwel elk bedrijf waarden en normen heeft en doelen nastreeft die uniek zijn. Niet een doorwrochte, allesomvattende missie of visie, maar intrinsieke menselijke waarden die authentiek en oprecht zijn. Eigenschappen die bestaande en nieuwe klanten aanspreken in hun contact met de mensen van het bedrijf. Al noem je het niet expliciet op je website of in brochures, in gesprekken merkt men heus wel waar jouw bedrijf voor staat. Zou het niet mooi zijn om dat goede gevoel, die dingen waar mensen op “klikken” meteen al op je website en in brochures te benoemen? Zeggen waar je bedrijf voor staat? Dan sta je meteen 1 – 0 voor op je concurrenten.

Wij noemen dit de merkessentie van een bedrijf. Een doorslaggevend argument om bestaande en nieuwe klanten aan je te binden. De vraag is alleen hoe je die informatie uit je organisatie haalt en zorgt dat iedereen, zowel intern als extern, die essentie van je bedrijf ziet en voelt. En er op natuurlijke wijze naar handelt. Dat ieders verhaal klopt en op elkaar aansluit.

Wij maken de essentie zichtbaar, tastbaar en inzetbaar

Met de door ons ontwikkelde Merkessentie Tool halen we die emotie, die passie, die drive die in de mensen van je bedrijf zit naar boven. Waarden en normen, waar staan we voor, waarom is ons werk zo leuk, hoe gaan we met onze klanten en oplossingen om? Als we dat eenmaal binnen een bedrijf naar boven hebben gehaald, is het zaak dit goed onder woorden te brengen. Dat is wat ons betreft evident. Daarmee ontstaat een goed verhaal en krijg je relevante content om in te zetten voor je marketing. Je communicatie krijgt zo een heel andere lading en waarde. Met velerlei middelen, waaronder persberichten, LinkedIn en Facebook posts, blogs, video’s, interviews, SEA en SEO zetten we content marketing succesvol in om de juiste stakeholders voor jouw bedrijf te bereiken. Dat is nu wat wij noemen: Public Relations.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *