Vier op de vijf bedrijven die telemarketing inzetten (heel) erg tevreden

  • Onderzoek onder marketeers toont aan dat telemarketing nu nog het minst wordt ingezet, maar er is wellicht sprake van een revival
  • Telemarketing heeft hoogste score op het meten van effectiviteit
Jeroen van Ginkel

PERSBERICHT

Leusden, 11 juli 2023

LEAD Development Company BV uit Leusden heeft een onderzoek*) laten uitvoeren onder B2B-marketeers. Een van de opvallendste resultaten is dat, gevraagd naar de tevredenheid bij marketing communicatiemiddelen, telemarketing met een score 81% het hoogste scoort. Gemiddeld genomen antwoordt men in 62% van de gevallen, dat men (heel erg) tevreden is met de opbrengst van de marketing en communicatie investeringen binnen het bedrijf.

Jeroen van Ginkel, directeur van Lead Development Company is niet heel erg verbaasd over deze resultaten. Hij zegt daarover: “We zien in het onderzoek dat de middelen telemarketing, samen met adverteren op social media en de eigen website het meest worden gemeten op hun effectiviteit. Dat houdt in dat je kunt bijsturen om optimale kwaliteit te verkrijgen. In onze praktijk houdt dat in dat we de aanpak voor het maken van afspraken met prospects in nauw overleg met de klant doen en dat continu bijschaven. Dan krijg je afspraken waar een klant  ook echt wat aan heeft.”

Inzet marcom middelen
De respondenten zetten een veelheid van middelen in bij hun marketing en communicatie. De eigen website wordt het meest genoemd, gevolgd door adverteren op social media en in vakbladen (online en print). Daarna volgen de middelen Events en beurzen, dan Public relations en vervolgens Sponso­ring. Telemarketing is het middel dat de respondenten minder vaak inzetten; ruim een derde doet dit. Van Ginkel merkt daar over op: “Telemarketing heeft een beetje in het verdomhoekje gezeten, omdat  het alleen nog maar om het volrammen van agenda’s leek te gaan. Afspraak om de afspraak noem ik dat. Heb je helemaal niets aan.”

Van Ginkel vervolgt: “Overigens merken we in de markt gelukkig ook dat het steeds meer gewoon om kwaliteit gaat draaien dan alleen maar om kwantiteit. Veel bedrijven realiseren zich dat als je leads wil genereren je met jouw doelgroep in persoonlijk contact moet komen en in contact moet blijven. Dan genereer je niet alleen maar leads vanuit bedrijven die nu een behoefte hebben, maar heb je ook nog eens zicht op welke bedrijven volgend jaar een behoefte hebben. En dat maakt het een stuk effectiever.”

Meten van effectiviteit
Als we echter kijken naar het meten van de effectiviteit van de ingezette marcom middelen dan valt op dat Telemarketing het hoogste scoort: 4 op de 5 (80%) van de respondenten geeft aan dat dit middel op effectiviteit wordt gemeten. In dezelfde catego­rie vallen Adverteren op social media (79%) en de Eigen website (79%), die ook hoog scoren op het meten van de effectiviteit.

Doordat men de effectiviteit van hun middelen meet, heeft men inzicht in hoeverre bepaalde middelen leads en/of verkoop opleveren. Hier springen er twee marcom middelen duidelijk uit, te weten de Eigen website en Telemarketing. Zij scoren met 61% respectievelijk 60% het hoogst als het gaat om het hebben van (redelijk) veel inzicht in het verkrijgen van leads cq verkoop.

Concrete leads
Omdat circa twee derde geen gebruik maakt van Telemarketing, of dit niet weet, is aan deze responden­ten een aantal uitspraken voorgelegd. Daarbij denkt een derde deel van de respondenten dat Telemarketing concrete leads zouden kunnen opleveren voor het bedrijf of dat het een (klein) versterkend effect kan hebben op de overige middelen. Aan dezelfde respondenten die telemarketing niet inzetten of daar geen weet van hebben is een stelling voorgelegd waarbij Telemarketing de overige marketing inspanningen kan versterken en dat dit concre­te leads kan opleveren. Daarop zegt een derde deel dat men dan zeker (5%) of waarschijnlijk wel (29%) Telemarketing zou gaan inzetten. Een kleine 13% is daarover nog onzeker.

Op de vraag in hoeverre men gemiddeld genomen tevreden is met de opbrengst van de marketing en communicatie investeringen binnen het bedrijf, antwoordt men in 62% van de gevallen dat men (heel erg) tevreden is. Opvallend daarbij is dat respondenten die telemarketing inzetten in 81% van de gevallen antwoorden dat ze (heel) erg tevreden zijn. Dit marcom middel realiseert daarmee de hoogste score.

Bijzondere conclusie
Marketeers zijn vaak opzoek naar een meetbaar middel waar ze tevreden over kunnen zijn. Opvallend is dat telemarketing nu nog het minst wordt ingezet. Komt er een revival? LEAD Development Company gaat over een jaar in elk geval dit onderzoek nog eens doen, om dat te kunnen aantonen.

*) In opdracht van LEAD Development Company BV uit Leusden heeft Panelwizard Direct een onderzoek uitgevoerd onder 220 (parttime en fulltime) werkenden die (mede)beslissend of eindverantwoor­delijk zijn op het gebied van B2B marketing/sales bij een bedrijf met meer dan 10 medewerkers. Overheids­functionarissen werden niet bij de steekproef betrokken.