Nederland in de middenmoot met vrouwen in bestuur; Frankrijk en België zijn Europees koploper

PERSINFORMATIE

Amsterdam, 13 september 2022

Hoewel er vooruitgang is geboekt door het stimuleren van genderdiversiteit in raden van bestuur, zijn er nog steeds stappen te zetten. Slechts 36% van de wereldwijde benoemingen van bestuurders tot en met mei 2022 waren vrouwelijk, wat in lijn is met het gemiddelde voor heel 2021. Vrouwelijke bestuurders hebben momenteel ongeveer 27% van de bestuurszetels van beursgenoteerde bedrijven, een stijging van vier procent­punten vanaf 2019. Nederland heeft dezelfde score. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek dat Diligent samen met 22 partnerorganisaties over de hele wereld uitvoerde in het kader van diversiteit en inclusie*).

Bij de beursgenoteerde bedrijven in Nederland was in 2021 voor het eerst het aantal tot commissaris benoemde vrouwen groter (55%) dan mannen.

In bijgaande tabel is te zien dat Nederland een middenpositie inneemt voor wat betreft vrouwen in het bestuur. Frankrijk en België zijn duidelijk koploper met 42% resp. 37%. Dat heeft in Frankrijk alles te maken met de Wet Copé-Zimmerman die in 2011 werd ingevoerd. Hierin werd bepaald dat met ingang van 1 januari 2017 bepaalde bedrijven minimaal 40% vrouwen in hun raden van bestuur moesten opnemen.

Vrouwelijke bestuurders zijn jonger dan hun mannelijke collega’s en hebben een kortere aanstelling. De gemiddelde leeftijd van vrouwelijke bestuurders is ongeveer vier jaar lager  dan hun mannelijke collega’s, respectievelijk 60 en 63,5 jaar. Hun aanblijven is ook korter dan hun mannelijke tegen­hangers, namelijk 4,7 jaar vergeleken met 7,6 jaar.

Net als veel andere organisaties in de afgelopen jaren heeft Diligent zich ingespannen om ​​beter begrip te krijgen en te pleiten voor diversiteit in bestuurs­kamers. In 2020 lanceerde Diligent “Modern Leadership”, een initiatief om besturen en senior bestuurders te voorzien van de onderzoeksgegevens, de inzichten, de partnerschappen en de technologie die ze nodig hebben om de diversiteit in hun organisaties verder aan te jagen. Onderdeel hiervan is het Diligent Director Network – het grootste en meest diverse netwerk van executives die klaar staan  voor het bestuur wereldwijd.

*) Over het rapport
De Global Modern Leadership Report is het allereerste wereldwijde onderzoek naar verschillende belangrijke  diversiteitaspecten in bestuurskamers, waaronder geslacht, ras/etniciteit en nationaliteit, vaardigheden en LGBTQ+-status.
Het Modern Leadership Report is geschreven door Diligent Institute, de onderzoeksafdeling en denktank van Diligent. Met behulp van een combinatie van kwantitatieve gegevens uit bedrijfsdossiers, enquêtes onder bestuursleden, inzichten uit de praktijk en interviews met directeuren, heeft het rapport tot doel een meer holistisch verhaal te leveren over de voortgang van diversiteit en inclusie bij openbare en particuliere bedrijven wereldwijd in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Azië en Australië.
Het rapport bevat bijdragen van tweeëntwintig externe partnerorganisaties, waaronder de Alliance for Board Diversity (ABD), Ascend, Better Boards Initiative, BoardReady, The Center of Excellence for Sustainable Environment and Social Inclusion (COE-SESI), Corporate Board Member, Californië Partners Project, de Director Diversity Initiative aan de University of North Carolina, het ESADE Centre for Corporate Governance, European Women on Boards, Hawkamah, Human Resource Governance Leaders (HRGL), INCAE, het Institute of Directors in India, Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA ), de Latino Corporate Directors Association (LCDA), Out Leadership en het OutQUORUM Initiative for LGBTQ+ Board Diversity, Spencer Stuart, de University of Lagos, WTW en Women Business Collaborative. Diligent ESG business unit werkte ook mee aan het rapport en leverde data en commentaar.

Over Diligent
Diligent is de toonaangevende SaaS-provider voor governance, risico en compliance (GRC) en bedient meer dan een miljoen gebruikers bij ruim 25.000 organisaties wereldwijd. Hun moderne GRC-platform zorgt ervoor dat Raden van Bestuur, directies en andere leidinggevenden een holistisch en geïntegreerd zicht hebben op audits, risico’s, informatiebeveiliging, ethiek en de compliance van de hele organisatie. Diligent biedt leidinggevenden de technologie, inzichten en zekerheid om te kunnen bouwen aan effectieve, eerlijke en succesvolle organisaties. Klanten van Diligent vormen 65% van de Fortune-100, 83% van de S&P/ASX-200, 90% van de FTSE-100 en 65% van de AEX-bedrijven.

Ga voor meer informatie over de technologie en de manier van werken van Diligent naar Diligent en LinkedIn, Instagram