Lisa Edwards, COO bij Diligent, reageert op EU-bericht als volgt:

Reactie op:

• EU stemt in met een quotum van 40% voor vrouwen in besturen

PERSBERICHT

Amsterdam, 9 juni 2022

“Het aandeel vrouwelijke bestuurders in Europa is tussen 2020 en 2021 met minder dan één procent gestegen. Als we op de huidige koers blijven, zullen we pas in 2047 gendergelijkheid in besturen bereiken. Initiatieven zoals dit quotum van 40% voor vrouwen doorbreken die blokkade en helpen dat evenwicht in een sneller tempo te bereiken”.

“We hebben onlangs een onderzoek uitgevoerd onder bedrijven in meer dan 50 landen en hebben vastgesteld dat de bedrijven met de beste algehele prestaties de meest gediversifieerde besturen hebben, wat betreft leeftijd, geslacht en nationaliteit. Deze EU-richtlijn zal echt helpen om bergen te verzetten in een poging om de gender- en leeftijdsdiversiteit te versterken, wat op zijn beurt de algemene E&S-prestaties zal helpen verbeteren.”

Verdere achtergrond:
Diligent helpt internationaal de diversiteit in bestuurskamers te vergroten en werkt samen met 65% van de AEX 40 en 37% van Euronext om de governance wetgeving te begrijpen en het aantal vrouwen in senior bestuursfuncties te vergroten.

Over Diligent
Diligent is de toonaangevende SaaS-provider voor governance, risico en compliance (GRC) en bedient meer dan een miljoen gebruikers bij ruim 25.000 organisaties wereldwijd. Hun moderne GRC-platform zorgt ervoor dat Raden van Bestuur, directies en andere leidinggevenden een holistisch en geïnte­greerd zicht hebben op audits, risico’s, informatiebeveiliging, ethiek en de compliance van de hele organisatie. Diligent biedt leidinggevenden de technologie, inzichten en zekerheid om te kunnen bouwen aan effectieve, eerlijke en succesvolle organisaties. Klanten van Diligent vormen 65% van de Fortune-100, 83% van de S&P/ASX-200, 90% van de FTSE-100 en 65% van de AEX-bedrijven.

Ga voor meer informatie over de technologie en de manier van werken van Diligent naar Diligent en LinkedIn, Instagram