Industrie versnelt investeringen in energie-efficiëntie

Zürich, Zwitserland, 4 mei 2022

Wereldwijde enquête toont hoopvolle ontwikkeling aan

Door de steeds groter wordende impact van energiekosten op de winst wordt aan energie-efficiëntie een hogere prioriteit toegekend, maar kosten en stilstand zijn nog wel belangrijke obstakels voor investeringen. Dit blijkt uit een wereldwijde enquête in opdracht van ABB. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige en toekomstige plannen van bedrijven waarin inves­teringen in energie-efficiëntie zijn opgenomen om Net Zero te realiseren. In de komende vijf jaar wil 90 percent zijn uitgaven verhogen, 52 percent wil in dezelfde periode Net Zero realiseren.

Investeringen opschroeven
Het rapport belicht ook zorgwekkende aandachtspunten. De helft van de respondenten beschouwt kosten als het groot­ste obstakel om energie-efficiëntie te verbeteren, en voor 37 percent is stilstand een hinderpaal. Reden tot ongerustheid is ook dat slechts 41 percent van de respondenten het gevoel had over voldoende informatie te beschikken met betrek­king tot energie-efficiënte maatregelen.

Elektrische motoren cruciaal
Vooral industriële motor-aangedreven systemen bieden veel mogelijkheden voor energie-efficiënte maatregelen. Bijna twee derde van de respondenten wil versneld upgraden naar apparatuur met de beste efficiëntiescores, zoals zeer efficiënte elektrische motoren die worden aangestuurd door aandrijvingen met variabele snelheden. Motoren zijn misschien niet altijd zichtbaar, maar ze zijn wel cruciaal: voor het verwerken van voedsel en water tot het aandrijven van transport en de koeling van datacenters. De elektrische motoren van vandaag verbruiken meer dan 45% van de elektriciteit in de wereld. En met een groeiende bevolking en economie, zal het aantal motoren in 2040 zijn verdubbeld. Het upgraden van 300 miljoen motor- aangedreven industriële systemen wereldwijd, door geoptimaliseerde, efficiënte apparatuur, kan het mondiale elektriciteits­verbruik met maximaal 10% verminderen. Dat is meer dan 90% van het jaarverbruik van de hele EU.

Net Zero is niet gelijk aan net cost
“Als de overheden en de industrie hun inspanningen niet verhogen, zal een aanzienlijke groei van de bevolking en de economie de klimaatverandering versnellen tot een kritiek punt wordt bereikt. De groeiende verstedelijking en de stijgende geopolitieke spanningen zullen ervoor zorgen dat energievoorziening en duurzaamheid nog belangrijker worden,” zei Tarak Mehta, Voorzitter van ABB Motion. “Het verbeteren van de energie-efficiëntie is een essentiële strategie om deze potentiële crisissen aan te pakken. Daarom zijn de versnelde investeringen die in de enquête worden vermeld goed nieuws.”

Mehta vervolgt: “Het is van cruciaal belang dat belanghebbenden in de industriële wereld beseffen dat Net Zero niet alleen gaat over netto kosten. Zowel leveranciers als overheden hebben een rol te spelen in de communicatie dat het gebruik van energie-efficiënte technologie de CO2-uitstoot beperkt en bovendien deze investeringen sneller laat renderen. We kunnen constateren dat energie-efficiëntie goed is voor het zakenleven en goed is voor het milieu”.

Overige belangrijke uitkomsten:
• Respondenten geven aan dat gemiddeld 23 percent van de jaarlijkse operationele kosten zijn toe te wijzen aan energieverbruik;

• Negen op tien respondenten zien de stijgende energiekosten op zijn minst als een kleine bedreiging voor hun winstgevendheid, terwijl meer dan de helft (53 procent) ze beschouwen als een matige tot substantiële dreiging;

• Ondanks dat de hogere kosten een belangrijke belemmering vormen voor investeringen in het verbeteren van de energie-efficiëntie, waren kostenbesparingen de belangrijkste reden om te investeren (59 procent).

Energy Efficiency Movement
De enquête maakte deel uit van #energyefficiencymovement, een initiatief dat ABB in 2021 samen met andere belanghebbenden in gang heeft gezet. De beweging sluit aan bij de strategie omtrent duurzaamheid, Sustainability 2030, waarin de onderneming zich engageert om de klanten van ABB te ondersteunen in hun streven naar een gezamenlijke jaarlijkse daling tegen 2030 van de CO2-voetafdruk met 100 megaton, wat overeenkomt met jaarlijks 30 miljoen wagens met verbrandingsmotoren van de weg halen. De Energy Efficiency Movement heeft zich daarom tot doel gesteld het bewustzijn te verhogen en initiatieven te starten om de klimaatverandering te bestrijden via beperking van het energieverbruik en vermindering van de CO2-uitstoot. Er wordt aan ondernemingen gevraagd om deel uit te maken van de beweging en zich publiek te engageren zodat ze anderen inspireren en aanzetten tot actie. Voor meer informatie: https://www.energyefficiencymovement.com/en/

De Energy Efficiency Investment Survey 2022 is hier beschikbaar:

Over ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf dat de transformatie van de samenleving en de industrie stimuleert om een productievere, duurzamere toekomst te bereiken. Door software te verbinden met haar elektrificatie-, robotica-, automatiserings- en aandrijfportfolio, verlegt ABB de grenzen van de technologie om prestaties naar een hoger niveau te brengen. Met een geschiedenis die meer dan 130 jaar teruggaat, wordt het succes van ABB gedreven door ongeveer 105.000 getalenteerde werknemers in meer dan 100 landen. www.abb.com

ABB Motion houdt de wereld draaiende – en bespaart iedere dag energie. Wij innoveren en verleggen de grenzen van de technologie om een koolstofarme toekomst mogelijk te maken voor klanten, industrieën en samenlevingen. Met onze digitaal aangestuurde frequentieregelaars, motoren en diensten helpen wij onze klanten en partners bij het verbeteren van de prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid. Wij bieden een combinatie van domeinexpertise en technologie om de optimale aandrijf- en motoroplossing te leveren voor een breed scala aan toepassingen in alle industriële segmenten. Door onze wereldwijde aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij om onze klanten van dienst te zijn. Voortbouwend op meer dan 130 jaar ervaring in elektrische aandrijflijnen, leren en verbeteren we elke dag.