Het wereldwijde elektriciteitsverbruik kan eenvoudig met 10% omlaag

PERSBERICHT

Rotterdam, 2 december 2021

Een belangrijk resultaat van de COP26-klimaattop was dat 90% van de wereld netto-nuldoelstellingen heeft gesteld. Energie-efficiëntie is een essentiëel instrument om deze doelen te bereiken. Naar aanleiding van de COP26-discussies heeft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) het rapport Energie-efficiëntie 2021 uitgebracht. De belangrijkste bevinding is, dat de jaarlijkse investeringen in energie-efficiëntie wereldwijd in 2030 moeten zijn verdrievoudigd, zodat kan worden voldaan aan de routekaart van het IEA om in 2050 Net Zero te bereiken. De organisatie roept regeringen en bedrijven op om de vereiste investeringen vrij te maken. Energie-efficiëntie kan worden beschouwd als de “belangrijkste brandstof”, omdat het het beste uit bestaande energie haalt, zonder de noodzaak nieuwe hulpbronnen aan te boren. Vooral industriële motoren kunnen potentieel enorm veel energie-efficiëntievoordelen opleveren.

Schoon en goedkoop
Kevin Lane, energie-analist bij het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hierover: “Energie-efficiëntie is de schoonste en goedkoopste manier om aan onze energiebehoeften te voldoen en is essentieel om aan Net Zero te voldoen. Meer dan 40% van de vereiste emissiereducties voor Net Zero kan afkomstig zijn van programma’s voor energie-efficiëntie en andere maatregelen die zichzelf terugbetalen, zoals het verminderen van gaslekkage en het aanboren van hernieuwbare energie. Industriële energie-efficiëntie is van essentieel belang om de ergste effecten van klimaat­verandering tegen te gaan.”

45% van de wereldwijde elektriciteitsvraag
Motoren zijn misschien niet altijd zichtbaar, maar ze staan wel centraal in onze manier van leven; van het verwerken van voedsel en water tot het aandrijven van transport en de koeling van datacenters. De elektrische motoren van vandaag verbruiken meer dan 45% van de elektriciteit in de wereld. En met een groeiende bevolking en economie, zal het aantal motoren in 2040 zijn verdubbeld.

“Het merendeel van de motoraangedreven industriële systemen is verouderd en inefficiënt. Investeren in de nieuwste energiezuinige technologie heeft een enorm potentieel om onze afhankelijkheid van energie te verminderen”, zegt Morten Wierod, president van ABB Motion. “Volgens ons onderzoek zou het upgraden van 300 miljoen motoraangedreven industriële systemen wereldwijd, door geoptimaliseerde, efficiënte apparatuur, het mondiale elektriciteits­verbruik met maximaal 10% verminderen. Dat is meer dan 90% van het jaarverbruik van de hele EU.”

De EU maakt al wetgeving voor verbeterde energie-efficiëntie en drukt motorefficiëntie uit in internationale energieklassen (IE), variërend van IE1 tot IE5. De inschatting is dat het verplicht stellen van nieuwe motoren om ten minste IE3-premiumefficiëntie te leveren, in 2030 jaarlijks 110 TWh zal besparen. Dit komt overeen met 40 miljoen ton CO2-uitstoot en € 20 miljard energiekosten per jaar. Het is mogelijk om nog eens meer dan 25% energie te besparen door aandrijving met variabele snelheid (VSD) toe te voegen.

Verantwoordelijkheid ligt ook bij bedrijven
Vooruitstrevende bedrijven installeren nu al IE4 super premium en IE5 ultra premium efficiency-motoren en aandrijvingen om nog hogere besparingen te realiseren en hun activiteiten toekomstbestendig te maken. Een voorbeeld van het voordeel van energie-efficiëntie is het Waterbedrijf Evides, dat in Nieuwdorp twee oudere pompstations heeft vervangen door SynRM IE5-motoren en ACS880 industriële frequentieregelaars. Een investering die niet alleen het geluid en warmteverlies aanzienlijk heeft weten terug te dringen, maar ook het energieverbruik met zo’n 20% heeft verminderd.

In België verwerkt de Südzucker Group dagelijks 21.000 ton bieten gedurende het bietenseizoen (120 dagen per jaar). Het koos de SynRM IE5-motoren (134kW) en ACS880-aandrijvingen van ABB om de zes bestaande asynchrone motoren (160kW) in zijn bietensnijmachines te vervangen. Deze investering bespaart nu jaarlijks 158.000 kWh en 120 ton CO2-uitstoot. De productie-eenheid realiseert hiermee ook een aanzienlijk economisch voordeel. “De voorbeelden illustreren dat effectieve technologieën voor energie-efficiëntie op de markt verkrijgbaar zijn en al een aanzienlijk verschil uitmaken bij het terugdringen van de CO2-uitstoot èn bij de energierekening”, zegt Pekka Tiitinen, ABB’s Business Manager voor Noord-Europa. “Het is duidelijk dat investeren in energie-efficiëntie een win-winsituatie is voor zowel het bedrijfsleven als de planeet.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is een wereldwijde technologische marktleider op het gebied van elektrotechnische producten, robotica, aandrijvingen, industriële automatisering en energiedistributie met klanten in de energiesector, de industrie en op het gebied van transport en infrastructuur. Gebaseerd op een traditie van meer dan 130 jaar innovatie bouwt ABB aan de toekomst van de industriële digitalisering. ABB is de drijvende kracht achter de energietransitie en de vierde industriële revolutie. Als titelpartner van de Formule E, de volledig elektrische raceklasse van de FIA, verlegt ABB de grenzen van elektrische mobiliteit ter bevordering van een duurzame toekomst. Het ABB concern is actief in meer dan 100 landen en heeft ongeveer 110.000 medewerkers. www.abb.com

ABB Motion houdt de wereld draaiende en bespaart elke dag energie. We innoveren en verleggen de grenzen van technologie om de koolstofarme toekomst voor klanten, industrieën en samenlevingen mogelijk te maken. Met onze digitaal ondersteunde aandrijvingen, motoren en diensten bereiken onze klanten en partners betere prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid. We bieden een combinatie van domeinexpertise en technologie om de optimale aandrijf- en motoroplossing te leveren voor een breed scala aan toepassingen in alle industriële segmenten. Door onze wereldwijde aanwezigheid zijn we altijd dicht bij onze klanten. Voortbouwend op meer dan 130 jaar cumulatieve ervaring in elektrische aandrijflijnen, leren en verbeteren we elke dag.

Meer van ABB b.v.

ABB b.v. website