“EU’s eis om verslaglegging over duurzaamheid te auditen mag niet leiden tot afvinkoefeningen”

Hajo Jansen, Regional Vice President van Diligent vindt het EU-besluit om duurzaamheids­verslag­legging te auditen, onvoldoende om blijvend waarde te creëren. “In de kern gaat ESG over structurele verandering, maar dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. De implementatie van een nieuw verslagleggingsysteem dat voldoet aan de eisen van de CRSD is met de gemaakte afspraken over regelgeving tussen het Europese Parlement en de Europese Raad wel weer een stuk dichterbij gekomen. Onderdeel van die afspraken is de verplichting om duurzaamheidsverslag­legging door een onafhankelijke partij te laten auditen”, aldus Jansen.

Voldoen aan de regels is geen afvinkoefening
Jansen vervolgt: “Hoewel audits helpen om een ​​benchmark te bepalen, zouden bedrijven en leiders verder moeten gaan dan alleen het halen van die norm. Of het overheidsbeleid nu wel of geen ESG-doelstellingen afdwingt, het begrip ESG is in het publieke bewustzijn gestegen. Beleggers en kopers baseren zich steeds meer op ESG-scores en beoordelingen om een verstandige keuze te maken. Daarnaast is het aantrekken en behouden van talent gemakke­lijker als je een organisatie bent met een sterk ESG-trackrecord. Bovendien is gebleken dat ‘diverser’ denken betere beslissingen oplevert. Zowel in leiderschap als in de hele organisatie profiteren de bedrijfsstrategie en de prestaties van inclusiviteit en diversiteit.

Dit alles betekent dat organisaties moeten nadenken over hoe ze hun ESG-verplichtingen inbedden in de manier waarop hun bedrijven werken, zodat het niet slechts een afvinkoefening is van waartoe ze door de regelgeving verplicht worden.”

Digitale transformatie noodzakelijk
Jansen: “Een klimaattransformatie is eigenlijk een digitale transformatie. Als we kijken naar de uitdagingen en de tijd die bedrijven nog steeds nodig hebben om te digitaliseren, moeten we ervoor zorgen dat EU-bedrijven makkelijk hun weg vinden in dit nieuwe ESG-rapportagesysteem. De voordelen die hieruit voortvloeien zijn enorm, zolang de implemen­tatie zorgvuldig wordt afgehandeld. We moeten ervoor zorgen dat organisaties bij het creëren en uitvoeren van ESG-strategieën zich niet alleen focussen op het afvinken van auditboxen, maar ook op de lange termijnhorizon, zodat ESG deel uitmaakt van hun passie voor voortdurende waarde creatie.”

Over Diligent
Diligent is wereldleider op het gebied van modern governance en biedt SaaS-oplossingen voor governance, risico’s, compliance en ESG. Ze bedienen meer dan 1 miljoen gebruikers bij meer dan 25.000 klanten over de hele wereld en voorzien transformationele leiders van technologie, inzichten en vertrouwen om meer impact te maken en doelgericht te leiden. Lees meer op diligent.com.