Europese besturen weten (nog) onvoldoende over digitale activa

Directeuren wereldwijd geven kennis van digitale activa van hun bestuur rapportcijfer 4

Vijfennegentig procent van de Raden van Bestuur is actief op zoek naar kennis over de voordelen en risico’s van op blockchain gebaseerde digitale activa, zoals cryptocurrency en non-fungible tokens (NFT’s). Dat is de conclusie van een nieuw rapport dat vandaag is vrijgegeven door Diligent en Silicon Valley Director’s Exchange (SVDX), een non-profitorganisatie die educatieve en netwerk­programma’s aanbiedt aan raden van bestuur. Tevens stelt veertig procent van de bestuursleden dat zij het als een concurrentievoordeel zien, als zij het vermogen hebben om digitale activa te begrijpen.

Het rapport Blockchain Digital Assets: Fad, Disruption or Strategic Driver? toont aan hoe bijna 200 internationale directeuren zich bezinnen op blockchain gebaseerde, digitale activa, in relatie tot rollen en verantwoordelijkheden in de bestuurskamer. Naast andere opmerkelijke bevindingen benadrukt het rapport de mate waarin  bestuurders momenteel de ontwikkeling van trends rond digitale activa begrij­pen en hoe belangrijk het opnemen van digitale activa in de strategie is voor het toekomstige wereldwijde concurrentievermogen van hun bedrijf.

Concurrentievermogen
“Blockchain-gebaseerde digitale activa zijn de afgelopen jaren op de radars van besturen gestegen, aangezien digitale valuta worden opgenomen in de reguliere B2B-betalingsstromen en de centrale banken over de hele wereld”, zegt Dottie Schindlinger, uitvoerend directeur van het Diligent Institute. “Deze resultaten vertellen ons dat, ondanks of misschien wel juist door de turbulentie van de industrie, 40% van de besturen gelooft dat het begrijpen van digitale activa zoals crypto, inclusief de risico’s en voordelen, belangrijk is voor het concurrentievermogen van hun organisaties in de toekomst.”

Een aantal van de belangrijkste bevindingen:

  • (Nog) geen goed begrip van digitale middelen. Wereldwijd beoordeelden directeuren het begrip dat hun Raad van Bestuur heeft van digitale activa met slechts een rapportcijfer 4 (10-puntsschaal). 56% (wereldwijd) en 53% (Europa) zoekt informatie over digitale activa via hun eigen onafhankelijk onderzoek, en 54% (wereldwijd) en 76% (Europa) krijgt informatie van externe experts of consultants.
  • Aanscherping regelgeving verwacht. 74% procent van de bestuurders is van mening dat de SEC, de ESMA en soortgelijke regelgevende instanties de regulering van cryptocurrency in de komende 1-2 jaar zullen aanscherpen.
  • Geen schade aan het wereldwijde concurrentievermogen. Slechts 27% van de bestuurders gelooft dat de waargenomen terughoudendheid van de regelgevende instanties ten aanzien van digitale activa in hun regio het wereldwijde concurrentievermogen van hun bedrijf zal schaden.

Informatiebehoefte
“De onderzoeksresultaten wijzen erop dat bestuurders zich ervan bewust zijn dat er nog veel te leren en te begrijpen is over de implicaties van digitale blockchain activa. Dat is het goede nieuws”, zegt Daniel Siciliano, voorzitter van SVDX. “Een grotere uitdaging is de behoefte aan een duide­lijkere, consistente bron van nuttige informatie (strategisch en praktisch) voor bestuurders over dit onderwerp in de toekomst.”

Lees hier het volledige rapport.

Over het onderzoek
Het rapport Blockchain Digital Assets: Fad, Disruption or Strategic Driver? wordt mogelijk gemaakt door Diligent Institute, de onderzoeksafdeling en denktank van Diligent, en Silicon Valley Director’s Exchange (SVDX). De bevindingen zijn ontleend aan een onderzoek onder 232 bedrijfsleiders van 3 mei tot 19 mei 2022, onder zowel overheid als bedrijven in verschillende branches. Dit rapport analyseert de uitkomsten van de 187 reacties van bedrijfsleiders. Ongeveer 60% van de respondenten vertegen­woordigt overheidsorganisaties, terwijl de resterende 40% particuliere bedrijven vertegenwoordigt. Onge­veer 60% van onze respondenten vertegenwoordigt organisaties die in de Verenigde Staten zijn gevestigd, en 40% vertegenwoordigt organisaties in andere regio’s over de hele wereld. 18 respondenten zijn gevestigd in Europa.

Over Diligent
Diligent is wereldleider op het gebied van modern governance en biedt SaaS-oplossingen voor governance, risico’s, compliance en ESG. We bedienen meer dan 1 miljoen gebruikers bij meer dan 25.000 klanten over de hele wereld en voorzien transformationele leiders van technologie, inzichten en vertrouwen om meer impact te maken en doelgericht te leiden. Lees meer op diligent.com.

Over Silicon Valley Director’s Exchange
Silicon Valley Directors’ Exchange (SVDX) is een non-profitorganisatie die is opgericht om inzichtelijke en bruikbare scholing voor directeuren te ontwikkelen en te geven, gesprekken tussen directeuren over belangrijke en actuele kwesties aan te moedigen en te vergemakkelijken, en “director only”-mogelijkheden te bieden voor dynamische interactie en verbindingen tussen bestuursleden die in de San Francisco Bay Area wonen. Ga voor meer informatie naar de SVDX-website op www.svdx.org