Een heterogeen bestuur presteert beter op ESG-criteria

Breken met ‘mannelijke, oude en blanke’ stereotypen heeft positief effect

PERSBERICHT

Amsterdam, 11 mei 2022

Uit een recent onderzoek, “E&S-Friendly Boards”, uitgevoerd door Diligent en het Esade Center of Corporate Governance, bleek dat beursgenoteerde bedrijven die belang hechten aan nieuw talent, innovatief denken en de bezetting van de bestuurskamers modern benaderen, betere ecologische en sociale prestaties realiseren. Dit toont aan dat bedrijven die prioriteit willen geven aan milieu-aspecten en duurzaamheid, hun directiekamer moeten ‘opschudden’ en aandacht moeten geven aan meer diversiteit.

Het onderzoek vergeleek de E&S-prestaties van 5.295 bedrijven in 50 landen1 met de activiteit en samenstelling van hun raden van bestuur en constateerde dat de bedrijven met de beste algemene prestaties, wat betreft leeftijd, geslacht en nationaliteit, de meest diverse besturen hadden. Uit de gegevens bleek ook, dat in al deze landen gemiddeld slechts 25% van alle functies door vrouwen wordt ingeno­men, en dat de minimale gemiddelde leeftijd van bestuurders 51 jaar was en de maximale gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Daaruit blijkt dat er meer moet worden gedaan op het gebied van gender- en leeftijdsdiversiteit om de algehele E&S-prestaties te verbeteren.

In Nederland is het algemene beeld ongeveer hetzelfde, met eenzelfde percentage vrouwen in het bestuur, met een gemiddelde minimumleeftijd van 47 met 69 jaar als maximumgemiddelde.

Vrouwen maken besturen sterker
Bestuurskamers moeten streven naar meer diversiteit en dynamiek om een ​​verscheidenheid aan gedachten en meningen, unieke ervaringen en vaardigheden te bevorderen. Op dit moment ziet bijvoorbeeld slechts 13% van de bestuursleden in Nederland technologie als een essentiële vaardigheid is voor elk bedrijf in een steeds digitaler wordende wereld. Over het algemeen hadden raden van bestuur met een hoger gemiddeld percentage vrouwen een hoger expertiseniveau op gebieden als leiderschap, financiën, technologie en corporate gover­nance. Dat leidt tot de conclusie dat meer vrouwen in hogere functies een sterker bestuur betekenen.

Betere financiële resultaten
Besturen met een grotere leeftijdspreiding bevorderen diversiteit van gedachten, expertise en innovatie. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de snelheid van veranderingen in de samenleving en leidt in het algemeen niet alleen tot betere ecologische en sociale duurzaamheidsprestaties, maar ook tot een betere financiële prestatie.

Het gaat echter niet alléén om diversiteit. Andere bestuurspraktijken waarvan is aangetoond dat ze een positieve invloed hebben op E&S, zijn onder meer het opnemen van één coördinerend onafhankelijk bestuurder, op voorwaarde dat deze onafhankelijkheid niet wordt aangetast door een groot aantal dienstjaren, en grotere besturen, zolang ze niet buitensporig groot zijn. In Nederland is de gemiddelde bestuursgrootte 9, wat betekent dat er ruimte zou kunnen zijn voor bedrijven om hun besturen te laten groeien om tot betere E&S-praktijken te komen. Het management is ook beter als er een CEO-opvolgingsplan aanwezig is.

Duurzaamheidscommissie

Iets dat elk bedrijf met ambitieuze ESG-doelstellingen zou moeten implementeren, is de oprichting van een Duurzaamheidscommissie, aangezien bewezen is dat dit voor betere ecologische en sociale pres­taties zorgt. In Nederland heeft echter slechts 10% van de bedrijven een Duurzaamheidscomité ingesteld.

Hajo Jansen, Regional Vice President Europe bij Diligent: “De wereld is steeds meer verbonden met elkaar, veel Nederlandse bedrijven zijn internationaal actief. Zij staan continu in wisselwerking ​​met een overvloed aan culturen. Dan is het een must voor raden van bestuur om E&S-uitdagingen aan te pakken met innovatieve en frisse ideeën. Diversiteit van nationaliteiten, geslacht, leeftijd en grotere besturen hebben allemaal een positieve invloed op de milieu- en sociale prestaties. Dit toont aan, dat er behoefte is aan een andere benadering bij het samenstellen van besturen. Bedrijven moeten het vanuit een nieuw perspectief benaderen, anders lopen ze het risico achter te blijven in een snel veranderende wereld.”

Over Diligent

Diligent is de toonaangevende SaaS-provider voor governance, risico en compliance (GRC) en bedient meer dan een miljoen gebruikers bij ruim 25.000 organisaties wereldwijd. Hun moderne GRC-platform zorgt ervoor dat Raden van Bestuur, directies en andere leidinggevenden een holistisch en geïnte­greerd zicht hebben op audits, risico’s, informatiebeveiliging, ethiek en de compliance van de hele organisatie. Diligent biedt leidinggevenden de technologie, inzichten en zekerheid om te kunnen bouwen aan effectieve, eerlijke en succesvolle organisaties. Klanten van Diligent vormen 65% van de Fortune-100, 83% van de S&P/ASX-200, 90% van de FTSE-100 en 65% van de AEX-bedrijven.

Ga voor meer informatie over de technologie en de manier van werken van Diligent naar Diligent en LinkedIn, Instagram