De meeste van de onderzochte Nederlandse bedrijven maken geen gebruik van technologieën voor ESG-rapportages

PERSINFORMATIE

Amsterdam, 7 februari 2023

  • Gerapporteerde ESG-data moeten net zo solide zijn als de financiële gegevens
  • Slechts iets meer dan een derde gebruikt daarvoor technologie
  • EU streeft ernaar om de komende jaren ESG-rapportage te auditen

Directies van Nederlandse bedrijven zijn net als hun Europese collega’s zoekende naar de juiste wijze om ESG-verslaglegging binnen hun bedrijfsvoering te implementeren. Slechts acht van de drieëntwintig ondervraagde Nederlandse bedrijven maken hiervoor gebruik van technologie. Dat blijkt uit onderzoek dat Diligent, aanbieder van SaaS-oplossingen op het gebied van modern governance, risico, compliance, audit en ESG, uitvoerde in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Er zijn in al deze landen grote verschillen in aanpak wat betreft verantwoordelijkheden en toegepaste kaders en technologieën. “Met de toenemende druk vanuit de EU om de verslaglegging te gaan auditen moeten bedrijven snel orde op zaken stellen en uniformiteit in hun verslaglegging realiseren”, stelt Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent.

Het ene bedrijf legt de verantwoordelijkheid bij een ESG-manager, terwijl een ander op een duurzaamheidscommissie leunt. De kaders voor ESG-rapportages zijn bij de een gebaseerd op een eigen ontwikkeld systeem, terwijl anderen gebruik maken van GRI-standaarden, SASB, CDP, wetenschappelijke standaarden, UN Global Compact principes of een combinatie daarvan.

Inzet van technologie in heel Europa nog beperkt
Op de vraag hoe ze ervoor zorgen dat ESG-gegevens net zo nauwkeurig zijn als hun financiële gegevens, antwoordden slechts acht van de drieëntwintig ondervraagde Nederlandse bedrijven dat ze technologie gebruiken die gegevensverzameling stroomlijnt en verifieerbare rapportages mogelijk maakt. De overige bedrijven vertrouwen op een commissie of manager zonder dergelijke technologie te gebruiken. Een enkeling geeft zelfs aan helemaal geen middelen te hebben om de kwaliteit van de gegevens enigszins te waarborgen. In Frankrijk, Spanje en Duitsland, waar hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd, waren de resultaten vergelijkbaar in termen van technologiegebruik. Voor interne ESG-gegevens gebruiken slechts tien van de 23 bedrijven technologie in Frankrijk, negen van de 25 in Spanje en negen van de 25 in Duitsland. Voor voortdurende monitoring van ESG-gegevens van derden, zoals toeleveranciers, gebruiken negen van de ondervraagde Nederlandse en Franse bedrijven technologie en tien in Spanje en Duitsland.

Software zorgt voor nauwkeurige en ‘auditklare’ ESG-rapportages
“Uit wat we van onze klanten horen, blijkt dat duidelijke en nauwkeurige ESG-gegevens een vereiste zijn voor de directiekamer van de meeste beursgenoteerde bedrijven in Nederland.” zegt Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent. “Gezien het belang van ESG is het verrassend dat niet meer bedrijven technologieën gebruiken om hun eigen ESG-data en die van derden te monitoren. Software kan organisaties helpen ervoor te zorgen dat hun ESG-statistieken volledig en waarheidsgetrouw zijn, terwijl handmatige inspanningen worden verminderd. De ESG-oplossing van Diligent resulteert in een tijdsbesparing van 60-80% bij het verzamelen, valideren en delen van emissiegegevens. Met speciale softwareoplossingen kunnen besturen er zeker van zijn dat de informatie die ze ontvangen nauwkeurig en auditklaar is.”

Over Diligent
Diligent is de wereldleider op het gebied van moderne governance en biedt SaaS-oplossingen op het gebied van governance, risico, compliance, audit en ESG. Deze geven meer dan 1 miljoen gebruikers en 700.000 bestuursleden een holistisch beeld van de GRC-praktijken van hun organisatie, zodat ze sneller betere beslissingen kunnen nemen. Ongeacht de uitdaging. Lees meer op diligent.com.

Volg Diligent op LinkedIn, Twitter en Facebook.