Bij aanschaf auto kiest ruim 80% voor elektrisch of hybride

  • Ouders bevestigen de grote invloed van hun kinderen op toekomstige aanschaf auto
  • Klimaatproblemen en economische overwegingen beïnvloeden aankoopbeslissing
  • Grote behoefte aan meer investeringen in laadinfrastructuur

ABB E-mobility, wereldleider in laadoplossingen voor elektrische auto’s, voerde een wereldwijd onderzoek*) uit in 10 landen onder 2500 ouders (met kinderen van 8-16 jaar) en 2500 kinderen (8-16 jaar) om hun verschillende opvattingen over duurzaamheid en in het bijzonder e-mobiliteit te onderzoeken. De belangrijkste bevindingen worden vandaag op Wereld EV-dag bekend gemaakt. Het onderzoek toont aan dat kinderen milieubewuster zijn dan hun ouders. De kinderen blijken een grote invloed te hebben op hun ouders als het gaat om het vergroten van de acceptatie voor elektrische voertuigen (EV).

Volgens het onderzoek zei 82,6% van de kinderen dat ze van plan zijn om een ​​elektrisch of hybride voertuig te rijden, wanneer ze daar oud genoeg voor zijn. Bijna de helft van de kinderen heeft tegen hun ouders gezegd dat ze milieubewuster zouden moeten zijn. 58,1% van de ouders zegt dat ze door hun kinderen beter zijn ‘opgevoed’ op het gebied van milieukwesties. Ruim twee derde van de ouders geeft aan regelmatig met hun kinderen te praten over de aanschaf van een elektrische auto.

Nederland en Duitsland in middenmoot
Er blijkt een duidelijke wens te zijn om over te stappen op elektrisch/hybride autorijden. Het is daarom niet verwonderlijk dat slechts 15,8% van de ouders geeft aan dat ze, bij aanschaf binnen drie jaar, een diesel-/benzineauto zouden kopen. De verkoop van EV’s wereldwijd verdubbelde in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor naar een nieuw record van 6,6 miljoen. Deze trend naar schonere mobiliteit is vooral sterk in China, waar slechts 1,4% zei dat ze de komende drie jaar een benzine-/dieselwagen zouden kopen. Maar liefst 97,8% geeft daar de voorkeur aan elektrisch/hybride. In Nederland ligt dat laatste percentage op 72,6%; ongeveer even hoog als in Duitsland (74,2%). Respondenten uit landen als Frankrijk (82,8%), Noorwegen (89,2%) en Zwitserland (83,6%) hebben in Europa duidelijk hogere ambities.

Interessant is dat automobilisten in de VS achterblijven wat betreft het voornemen om over te stappen op elektrisch of hybride, met tweemaal het wereldwijde gemiddelde dat ze de komende drie jaar nog steeds een brandstofauto zouden kopen.

Investeringen in laadinfrastructuur
De wens om over te stappen, gecombineerd met het wereldwijde overheidsbeleid om verbrandingsmotoren op de weg af te schaffen, versterkt de behoefte aan meer investeringen in de uitrol van een toereikende laadinfrastructuur.

Frank Muehlon, CEO van ABB E-Mobility, over de resultaten van het onderzoek: “Op World EV Day is het bemoedigend om te zien dat uit de resultaten van ons wereldwijde onderzoek blijkt, dat het enthousiasme en de vastberadenheid van jonge mensen én de toenemende dialoog tussen generaties, meewerken op de weg naar een koolstofarme toekomst. Het lukt veel mensen echter nog steeds niet om de klimaatbewuste stappen te zetten, waar ze wel klaar voor zijn. We hopen dat beleidsmakers zullen samenwerken om snel elektrificatiebeleid te implementeren dat een schonere, groenere samenleving mogelijk maakt, net zoals we hebben toegezegd te doen met onze ABB Sustainability Strategy 2030.”

Stel dat uw huishouden in de komende 3 jaar een auto zou aan schaffen, welk type auto zou dat dan zijn?
 ElektrischHybridebenzine / diesel (ander)Niemand in ons huishouden heeft een rijbewijs
Canada22.6%57.8%16.8%2.8%
China68.8%29,0%1.4%0.8%
Frankrijk28.4%54.4%14.4%2.8%
Duitsland24.6%49.6%21,0%4.8%
Nederland35,0%37.6%21.8%5.6%
Noorwegen50.4%38.8%9.4%1.4%
Zweden30.8%49.8%13.2%6.2%
Zwitserland38.2%45.4%13.8%2.6%
UK30,0%51.4%15.4%3.2%
US22,0%45,0%30.4%2.6%
Totaal gemiddelde35.1%45.9%15.8%3.3%
*) De respondenten waren afkomstig uit de 10 grootste markten van ABB E-mobility; Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, VK en VS. Het onderzoek is uitgevoerd in augustus 2022 door 3Gem Research and Insights. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is een vooraanstaand technologiebedrijf dat zich wereldwijd inzet voor de transformatie van maatschappij en industrie om een productievere, duurzame toekomst tot stand te brengen. Door software te verbinden met haar portfolio op gebied van elektrificatie, robotica, automatisering en bewegingstechniek, verlegt ABB de grenzen van technologie en om prestaties naar een hoger niveau te  tillen. Met een geschiedenis van uitmuntendheid die meer dan 130 jaar teruggaat, wordt het succes van ABB gedragen door 105.000 getalenteerde medewerkers in meer dan 100 landen. www.abb.com