ABB maakt fabriek en kantoor in Ede CO2-neutraal

  • CO2-uitstoot zal in 2024 volledig nul zijn, waarmee in 5 jaar tijd een vermindering is gerealiseerd van ca. 800 ton
  • Besparing 75% energie per kg product door overstap van hydraulische naar elektrische aandrijving van de machines
  • Cruciaal: samenwerking met lokale partners en betrekken eigen personeel

Volgens het Klimaatakkoord dat door de Nederlandse politiek is vastgesteld, moeten we in 2030 de CO2-uitstoot met 51% hebben teruggebracht, ten opzichte van de uitstoot in 1990. ABB doet daar een flinke schep bovenop, door al haar (productie)locaties in de wereld in 2030 al volledig CO2-neutraal te maken. Met de praktische ervaring van het CO2-neutraal maken van productielocaties in China, Finland en Duitsland, heeft men het concept van ABB’s ‘Mission to Zero’ nu ook in Ede voortgezet. De transformatie wordt gerealiseerd door digitale technologieën te combineren met maatregelen om het energieverbruik te verminderen en door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Monitoren en aansturen in de fabriek
De in 1931 opgerichte Edese fabriek heeft een vloeroppervlak van 11.400 vierkante meter. Er worden jaarlijks miljoenen installatiedozen en duizenden verdeelkasten, geproduceerd. In de fabriek zijn alle 75 machines voorzien van EQmatic systemen, waarmee exact het energieverbruik gemonitord kan worden door middel van sturingstechnologie Cylon en KNX. Hiermee kan het energiegebruik met 30% gereduceerd worden. Mede op basis van de daarmee verkregen inzichten zijn alle hydraulisch aangedreven machines vervangen door elektrische. Hierdoor wordt bij de fabricage voor elke kilogram product, maar liefst 75% minder energie gebruikt. Verder wordt gebruik gemaakt van geavanceerde cobots.

Gebouwbeheerssysteem
Het vervangen van alle (nood)verlichting door LED verminderde het energieverbruik met 85 MWh per jaar en de 1250 zonnepanelen op het dak zijn goed voor de opwekking van 213 MWh. Verder wordt een slim gebouwbeheerssysteem aangelegd op basis waarvan bijvoorbeeld de intensiteit van de verlichting aangepast wordt aan de hoeveel zonlicht en waarbij verlichting en verwarming alleen wordt ingeschakeld bij aanwezigheid van mensen in een ruimte.

Groene energie
De ingekochte elektriciteit is 100% groen en de ca 80.000 m3 gas die nu nog in de fabriek wordt gebruikt, wordt tot medio 2023 CO2 gecompenseerd door certificaten van een windmolenpark in South Dakota (USA). In 2023 wordt een warmte-/koude-opslag gerealiseerd, die de warmte die in het productieproces wordt gegenereerd bij het spuitgieten, ondergronds opslaat voor verwarming in de wintertijd. De fabriek is dan volledig gasvrij.

ABB gebruikt, als de eerste op de markt, gerecyclede kunststoffen bij de productie. Van alle producten die momenteel de fabriek verlaten, wordt gemiddeld 27% geproduceerd met gerecyclede grondstoffen.

ABB heeft in Ede 11 AC-oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor werknemers en bezoekers en 1 DC-snellader. Momenteel is al 25% van het wagenpark elektrisch, een transitie die versneld wordt doorgezet.

Partners noodzaak
“ABB heeft zelf heel wat technologische kennis in huis, maar zonder partners zou dit traject veel moeizamer geweest zijn. Zij brachten extra technische kennis in, weten ook wat er lokaal speelt en wie je bij een gemeente of provincie moet aanspreken om sneller stappen te kunnen maken,” zegt Ali el Abbassi, fabrieksdirecteur van Ede. “Door onze eerdere Mission to Zero-transformaties hebben we ontdekt dat technologie van vitaal belang is voor het realtime monitoren en beheren van energieverbruik, emissies en kosten, en daarmee voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk van een locatie. We hebben echter ook gezien dat het van het begin af meenemen van al je medewerkers, belangrijk is voor het draagvlak van alle veranderingen en dat er dan sneller wordt meegedacht in betere en praktische oplossingen. Je kunt nu eenmaal niet alles van tevoren in een plan uitwerken. We pretenderen als ABB dan ook niet de wijsheid in pacht te hebben. Immers, in de praktijk kom je hindernissen tegen die misschien niet te voorzien waren. Die moet je wel wegnemen. En daar heb je iedereen bij nodig”, aldus El Abbassi.

Gewoon beginnen
Hij vervolgt: “We hebben geleerd dat het belangrijk is om gewoon te starten met het proces van verduurzaming. Door direct zaken op een zo slim mogelijke manier op te pakken, kun je veel sneller verbeteringen realiseren dan door er oeverloos over te blijven vergaderen. Met het ‘Mission to Zero’-concept ligt er nu een bewezen blauwdruk waarvan we hopen dat deze door andere ondernemingen kan worden overgenomen om 20 procent van de wereldwijde koolstofemissies afkomstig uit de industrie- en productiesectoren te verminderen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is een vooraanstaand wereldwijd technologiebedrijf dat zich inzet voor de transformatie van maatschappij en industrie om een productievere, duurzame toekomst tot stand te brengen. Door software te verbinden met haar portfolio op gebied van elektrificatie, robotica, automatisering en bewegingstechniek, verlegt ABB de grenzen van technologie om prestaties naar nieuwe dimensies te brengen. Gebaseerd op een traditie van meer dan 130 jaar innovatie bouwt ABB aan de toekomst van de industriële digitalisering. Het ABB concern is actief in meer dan 100 landen en heeft ongeveer 105.000 medewerkers. www.abb.com