Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) Bedrijfsprofiel

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) is 19 juni 2014 opgericht om bij consumenten aandacht te vragen voor inbraakpreventie. De nadruk ligt hierbij op bewustwording en het aanzetten tot actie. Resultaat moet zijn dat consumenten meer maatregelen nemen om inbraak te voorkomen.

De stichting ondersteunt de doel­stelling van het ministerie om het aantal daadwerkelijke inbraken jaarlijks sterk terug te dringen. Bij de aanpak ligt de focus op enkele weken: de Nationale Inbraakpreventie Weken. Die vinden plaats in mei en november. Jaarlijks zal iedere periode van de Nationale Inbraakpreventie Weken worden gekoppeld aan een thema. Hierdoor wordt niet alleen ingespeeld op de actualiteit, maar kunnen diverse, nieuwswaardige aspecten van inbraakpreventie ook gericht naar de consument gecommuniceerd worden. Doel is in korte tijd meer veiligheid voor individuele huishoudens te bewerkstelligen. Dat gebeurt door:

  • betrokkenheid van winkel(keten)s in de doe-het-zelfsector en sleutel- en ijzerwarenspecia­listen door middel van (kortings)acties, extra schapruimte en actiekrantjes.
  • samenwerking te zoeken met instanties die zich al (soms op deelgebieden) bezighouden met inbraakpreventie;
  • een platform te bieden aan alle initiatieven, lokaal en landelijk;
  • eigen initiatieven te ontplooien;

Betrokken partijen
Op initiatief van Christian van Bruggen, directeur/eigenaar van SecuProducts* uit Nieuw-Vennep, is in het voorjaar van 2014 een korte studie gedaan naar de haalbaarheid van en belangstelling voor de Inbraakpreventie Weken. Al snel bleek hiervoor breed gedragen belangstelling én enthousiasme te zijn. Bedrijven als ASSA ABLOY/Nemef* en Nauta Veilig*  gaven aan ook partner van de stichting te willen worden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars reageerden eveneens positief op het initiatief en besloten de stichting te steunen. Voor specialistische kennisdeling op het gebied van inbraakpreventie  werd een uitgebreide samenwerking opgezet met het Beveiligingscentrum uit Wageningen en voor kennisuitwisseling op allerlei gebied werd de samenwerking opgezocht met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

Uitvoering en campagne
Evident P.R. uit Amersfoort verzorgt de campagnes rondom de Nationale Inbraakpreventie Weken. Uiteraard in nauwe samenwerking met de diverse partners. De aanpak moet resulteren in geconcentreerde en grote aandacht vanuit zowel de landelijke als lokale en online media binnen de twee genoemde perioden in het jaar. Praktisch wordt daarbij gedacht aan:

  • het aanbieden van een centrale website, met als doel een eigen blik op inbraakpreventie, maar tevens ‘the best of all worlds’ door haar platformfunctie van vele initiatieven op dit gebied;
  • gedegen, eigen onderzoek, waardoor nieuwe kennis aan de reeds bestaande wordt toegevoegd en zinvolle, nieuwswaardige communicatie slagvaardig wordt ingevuld;
  • een rol voor social media die, samen met de andere (online) communicatie, heel gericht en gecontroleerd wordt ingezet;
  • goede informatievoorziening aan de pers, van kranten en tijdschriften tot online, radio en televisie, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Daardoor worden de lezers, luisteraars en kijkers tijdens de weken steeds opnieuw gewezen op het belang van inbraakpreventie­maatregelen in hún woning én het daarvoor ondernemen van actie.

*

SecuProducts : anti-inbraak produc­ten

ASSA ABLOY/Nemef: met hang- en sluitwerkmerken als Nemef, Lips en Yale

Nauta Veilig: thuis in veiligheid

Persberichten van NIPW

Negen tips om het inbraakrisico tijdens je vakantie te verkleinen

Na een inbraak(poging) neemt 40% een alarmsysteem

1 tot 2 van de 5 huisgenoten doet de voordeur niet altijd op slot

Een inbreker in de nacht? Meteen 112 bellen, licht aan doen en lawaai maken!

Zelf heeft men ook nog gemiddeld 3 sleutels van vorige woningen

87% van de bewoners wil dan ook snel nieuw slot (laten) plaatsen

7 tips om inbrekers buiten de deur te houden tijdens je vakantie

Laat meer berichten zien
contactpersoon Coen Staal
Functie Voorzitter
telefoon 06-51791577
email coen@stichtingnipw.nl
website http://stichtingnipw.nl/


Evident P.R.
contactpersoon Dolf van Eldik
telefoon 033-4558778
email dolf@evidentpr.nl
website http://www.evidentpr.nl