ZWW – 60% valpartijen ouderen blijkt eenvoudig te voorkomen

Elke tweeënhalve minuut roept een 65-plusser medische hulp in na valpartij


PERSBERICHT

Amersfoort, 7 september 2016

 

Elke tweeënhalve minuut roept een 65-plusser medische hulp in na valpartij

60% valpartijen ouderen blijkt eenvoudig te voorkomen

Bijna 38% van de ouderen in de leeftijd van 65 tot en met 80 jaar is de afgelopen twee jaar een of meerdere keren gevallen. Dat zijn er ruim 450.000 per jaar. Meer dan een kwart moest hulp inroepen bij huisarts of EHBO-post of werd zelfs in het ziekenhuis opgenomen. Dat houdt in dat elke tweeënhalve minuut een 65-plusser medische hulp inroept na een valpartij. Zij ondervinden nog dagelijks hinder van de val. Klachten variëren van moeilijk dingen kunnen vastpakken tot geen kracht meer hebben in de arm. Anderen bewegen en lopen slechter of moeten een rolstoel gebruiken. Een klein percentage kan zelfs niet meer zelf­standig thuis blijven wonen

Vallen is te voorkomen
Opvallend is dat bijna 60% van de 65-plussers aangeeft, dat hun val voorkomen had kunnen worden. Door in huis bijvoorbeeld kleedjes te verwijderen, de badkamervloer minder glad te maken, drem­pels weg te halen of gewoon door beter op te letten waar je loopt. Uit eerder onderzoek3 van zilverwonen.nl blijkt dat bijna 90% van de met mobiel op de bank - www.zilverwonen.nlouderen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijft wonen. Echter, op de vraag welke maat­regelen ze zouden nemen als ze, bijvoorbeeld door een val, binnen afzienbare tijd minder mobiel zouden worden, blijft 3 op de 5 het antwoord schuldig. “Mensen komen gewoon te laat in actie. Je kunt beter tijdig nadenken over veiliger wonen”, zegt Coen Staal van zilverwonen.nl

Langer Thuis Test
Om ouderen daarmee te helpen heeft zilverwonen.nl de Langer Thuis Test ontwikkeld. De Test bestaat uit drie verschillende onderdelen, te weten de Veilig Wonen Test, de Comfortabel Wonen Test en de Mobiel Blijven Test. In het eerste onderdeel wordt aandacht besteed aan valveiligheid, verlich­ting en ook aan inbraak- en brandpreventie. In de overige delen komen gemaks­oplos­singen, waaronder domotica en mobiliteit aan bod. Men kan de test zelf doen, maar de kinderen kunnen ‘m ook voor hun ouders invullen. De test geeft een lijst met handige adviezen en aanbevelingen op basis van de gegeven antwoorden.

“Uit onderzoek, maar ook uit de reacties die we van senioren krijgen, blijkt telkens weer dat mensen geholpen willen worden met concrete voorbeelden, suggesties en informatie”, zegt Staal. “Domotica is bijvoorbeeld iets wat je leven nú al een stuk aangenamer kan maken, maar straks, wanneer je minder mobiel bent, misschien onontbeerlijk is. Wij roepen mensen op er nú vast over na te denken. En we helpen ze met de Langer Thuis Test heel concreet op weg, gericht op hun situatie.”

Gevolgen van de val
Voor ruim een kwart van de ouderen die ooit gevallen zijn, zijn de gevolgen ernstig. Van hen kan 14% zijn of haar arm moeilijker bewegen, dingen minder goed vastpakken of men heeft helemaal geen kracht meer in hand of arm. Voor het bewegen en (trap)lopen lijken de consequenties groter te zijn. Bijna 18% kan moeilijker tot bijna niet of helemaal niet meer lopen. Kijkend naar de hele Nederlandse bevolking betekent dit, dat ruim 43.000 65-plussers vanwege hun val een rollator of rolstoel moeten gebruiken of bijna niet meer kunnen lopen. Ruim 13.000 ouderen kunnen als direct gevolg van die val niet meer zelfstandig thuis wonen. Dit alles blijkt uit een onderzoek1 in opdracht van zilverwonen.nl.

Ook andere onderzoeken tonen de ernst van valpartijen aan. Veiligheid.NL noemt in zijn rapportage “Valongevallen 65-plussers”2 van april 2015, 2.645 doden als gevolg van een val. In datzelfde rapport worden jaarlijkse medische kosten in 2013 genoemd van €780 miljoen als gevolg van 65-plussers die na een valongeval op een Spoedeisende Hulpafdeling zijn behandeld of in het zieken­huis zijn opgenomen. Men spreekt bovendien van een stijgende trend als gevolg van de vergrijzing.

Over Stichting Zilver Wonen Weken (ZWW)
Mensen willen graag zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Dit betekent vooruit kijken en nú al nadenken over verbeteringen en aanpassingen aan het huis. Of over verbouwen of verhuizen. De stichting stimuleert dit onder meer door onderzoek te doen en met het digitale plat­form www.zilverwonen.nl Het doel is om senioren tweemaal per jaar door middel van publiciteitscampagnes te informeren en te stimuleren na te denken en actie te ondernemen om ook in de toekomst prettig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen.

Stichting ZWW is in april 2015 opgericht met het doel om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken.

Partners zijn o.a. ANBO, Mindmate, SecuCare en Somfy.

1  Onderzoek uitgevoerd door Novioresearch onder 541 65- tot 80-jarigen, waarvan 251 mannen en 290 vrouwen.

2  https://www.veiligheid.nl/valpreventie/kennis-en-cijfers/cijfers

3  Onderzoek uitgevoerd door PanelWizard onder 1207 65- tot 80-jarigen, waarvan 603 mannen en 604 vrouwen.

Oudere met mobiele telefoon op de bank
Oudere met mobiele telefoon op de bank

Meer van

Stichting Zilver Wonen Weken website

Stichting Zilver Wonen Weken profiel