Merkessentie

Onderscheid zit in de organisatie zelf

Vertellen wat je allemaal levert, je producten tonen of over je diensten uitweiden. Soms zeggen bedrijven ook nog iets over waarom ze zo goed zijn, of althans beter dan andere, maar vaak blijft het daar wel bij. Weinig onderscheidend.

Toch presenteren de meeste ondernemingen zich op deze manier. Bijna allemaal weten ze heel goed wat ze leveren (producten of diensten) en heel soms ook nog wel hoe ze dat doen (USP’s), maar waarom ze het doen blijft, zelfs voor henzelf, vaak een mysterie.


Beslissingen op rationele gronden?

En juist om dat ‘waarom’ gaat het in de communicatie. Waarin onderscheidt een organisatie zich, wat zijn haar drijfveren, wat is het hogere doel? Kort gezegd: wat is haar DNA? Welk gevoel heb ik bij het bedrijf en waarom zou ik nou juist bij hen kopen? De keuze voor een leverancier hangt natuurlijk allereerst af van de kwaliteit van het product. Meteen daarna volgen levertijd, prijs, garantie en service. Maar als producten en services op dat vlak nou vergelijkbaar zijn, is mijn keuze ook dan enkel nog gebaseerd op rationele gronden? En maak ik überhaupt wel een rationele keuze? Het antwoord daarop is nee!


Goed gevoel bij je keuze

Keuzes (ook de zakelijke!) worden veelal gemaakt op emotionele gronden. Men kiest voor een bedrijf dat hetzelfde denkt en belangrijk vindt. Waar men een goed gevoel bij krijgt. Dat gevoel breng je in de praktijk vaak wel al over, bijvoorbeeld bij persoonlijk contact met de beslissers. Dan spreken we vaak over de ‘gun-factor’. Die is gebaseerd op het goede gevoel wat opgeroepen wordt bij de beslisser door iemands enthousiasme, voorbeelden, verhalen en overtuiging. Maar zou het niet fijn zijn als je dat goede gevoel nog veel sterker in de communicatie naar voren brengt? Dat je ermee start zelfs! Met ons Merk-Essentie Model brengen we de basis van dat gevoel helder in kaart en zetten we het in voor effectieve pr.


Beslissingen beïnvloeden

Een bedrijf dat de markt benadert vanuit zijn ‘waarom’ communiceert op een hoger, emotioneel niveau. Het ‘wat en hoe’ zijn daar vanzelfsprekend onderdeel van.


“Your WHY touches emotion and drives behaviour.

People don’t buy what you do, they buy why you do it.”

Simon Sinek

What-How-Why

Het gaat om je drive

De ‘waarom’ van een bedrijf moet vooral niet verzonnen worden door een communicatieadviseur bij een pr bureau. Die ‘Why’, die drive, zit ín de mensen van het bedrijf zelf. Wij kunnen hooguit een rol spelen om haar naar boven te halen en door te voeren in alle communicatie.

Als pr bureau worden wij enthousiast van goede verhalen! Wat zijn de verhalen van jouw bedrijf? We gaan op zoek naar de drive en de ambitie in jouw bedrijf, bij de mensen die daarbij een belangrijke rol spelen. Graag gaan we na, vóór we een communicatieprogramma voorstellen en in gang zetten, wat de “Why” is van jouw bedrijf. We houden individuele gesprekken met een belangrijk deel van de (staf)medewerkers om tot een goed geformuleerde Why te komen. Daarmee maken we de content van websites, social media kanalen en berichtgeving een stuk interessanter. Bovendien hebben we meteen een rode draad te pakken, die overal terugkomt en je boodschap steeds en blijvend versterkt.