Duurzaamheid is ook voor uw bedrijf belangrijk!

Niemand kan specifieke gebeurtenissen of rampen voorzien, maar sommige trends en krachten hebben grote invloed op de toekomst. Een daarvan is duurzaamheid – of wat beleggers ESG (Environment, Society and Governance) noemen. Duurzaamheid zakelijk benaderen, door na te gaan hoe een organisatie opereert op de ecologische, sociaal en economisch gebied, creëert waarde op de lange termijn. En dit houdt meer in dan slechts zonnepanelen plaatsen op het dak van je bedrijf en alle bedrijfsauto’s vervangen door elektrische!

Ook voor werknemers aantrekkelijker
Duurzaam ondernemen (en ESG) is gebaseerd op de veronderstelling dat dergelijke bedrijfs­strategieën de levensduur van het bedrijf bevorderen. Niet-financiële risico’s zoals klimaat­verandering, corruptiebestrijding, gezondheid en veiligheid, mensenrechten, diversiteit in je bedrijf en vooral ook in bestuurskamers, gebruik van hulpbronnen en bodemdegradatie zijn allemaal een onderdeel van duurzaamheid en ESG. Hoe organisaties met deze niet-financiële risico’s omgaan in hun bedrijfsvoering, en de daarmee samenhangende impact van hun bedrijfsvoering op mens en planeet,  wordt nauwlettend gevolgd. Verantwoorde beleggers geven de voorkeur aan duurzame bedrijven. Getalenteerde mensen willen voor hen werken. Hoogwaardige consumenten willen hun merken en producten kopen.

Als de grote internationale merken en bedrijven niet duurzaam opereren, kunnen we vaker  ingrijpende, klimaatgerelateerde kwesties en een groeiende onrust in de samenleving verwachten. In dit scenario worden de toeleveringsketens van bedrijven verstoord en het vertrouwen in het kapitalisme wordt aangetast. Dan wordt de wereld onrustiger, voor iedereen.

Risico’s en kansen gaan echter hand in hand. Merken en bedrijven die duurzame bedrijfsvoering  omarmen, staan voorgesorteerd voor succes en bloei. Voor bijna 50.000 bedrijven in Europa is duurzaam ondernemen feitelijk geen keuze meer. Op grond van de Richtlijn Corporate Sustainability Reporting is het verplicht om te rapporteren over hoe ze werken en hoe ze omgaan met sociale en ecologische uitdagingen. Voor de vele bedrijven die wereldwijd actief zijn in de toeleveringsketens van de EU, zal de druk toenemen om ook duurzaam te gaan opereren, in welk land ze ook maar gevestigd zijn. Daarom is niet-financiële verslaggeving belangrijk voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd.

Er zijn nog minstens drie andere redenen waarom duurzaamheid belangrijk is voor uw bedrijf:

  1. Het aandeel in duurzaam beleggen is sinds 2012 met 107,4% gegroeid en is goed voor 18% van alle activa in de vermogenssector (in de VS is het zelfs nog hoger met 33%);
  2. Een vijfde van de 2.000 grootste bedrijven ter wereld streeft ernaar om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn (het aantal bedrijven dat netto-nul nastreeft, is in minder dan een jaar verdub­beld);
  3. Online zoekopdrachten naar duurzame goederen zijn de afgelopen vijf jaar met 71% gestegen (90% van de consumenten vindt duurzaamheid belangrijk bij het kopen van goederen en diensten)


Àlle stakeholders
Vanwege deze trend naar duurzaamheid zal het aandeelhouderskapitaalisme, het dominante systeem van corporate governance van de afgelopen 50 jaar, vrijwel zeker plaatsmaken voor het stakeholder­kapitalisme – een model dat ervan uitgaat dat bedrijven moeten zorgen voor àl hun stakeholders – klanten, werknemers, leveranciers, gemeenschappen en aandeelhouders. Voor velen van ons die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en ESG-communicatieadvies is het betrekken van belanghebbenden de eerste stap van een bedrijf op weg naar het bereiken van hun duurzaamheids­doelen.

Geen enkel bedrijf hoeft de stap naar duurzaam ondernemen alleen te zetten. In onzekere tijden is er zeker behoefte aan goed strategisch advies en tactische ondersteuning.

Public Relations Global Network (PRGN) is een wereldwijd netwerk van denkers en doeners en biedt klanten over de hele wereld een unieke bron van communicatieve vaardigheden en expertise. De PRGN is dan ook een vertrouwde metgezel voor merken en bedrijven die navigeren naar hun duurzame toekomst. Het werd dus hoog tijd dat de PRGN experts op het gebied van duurzaamheid, ESG en verantwoord beleggen, samenbracht om klanten te helpen bij:

• de VN-werelddoelen onderdeel te laten zijn van hun DNA
• fouten te vermijden die door onervaren verslaggevers gemaakt worden
• het bepalen van hun standpunt over klimaatverandering
• vraagstukken op het gebied van sociale rechtvaardigheid
• het nemen van maatregelen om hun duurzaamheid te vergroten

Evident P.R. is exclusief partner van PRGN.com voor Nederland.

Vragen? Reacties? Ik hoor ze graag.

Coen Staal
Directeur Evident P.R.
06-51791577

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *